top of page

Pääharjoitteet

Menetelmässä käytetään helposti opittavia mietiskely- ja joogaharjoitteita, aina hyväksyvää tietoista läsnäoloa harjoittaen. Aistiessamme kehoa ja mieltä toimii hengitys ankkurina tähän hetkeen.

Kehomeditaatio

Harjoittamalla kehomeditaatiota opimme havainnoimaan kehotuntemuksiamme ja avautumaan niille sekä pysyttelemään läsnä. Kaikki mitä tunnemme ja ajattelemme tuntuu myös kehossa. Aistimme tarkemmin mitä kehomme kaipaa, miten se voi. Opimme tunnistamaan kehon viestit tunteidemme ja ajatustemme tulkitsijoina.

 

Istumameditaatio

Harjoittamalla istumameditaatiota kehitämme kykyämme aistia ja tiedostaa läsnäolevaa hetkeä ja siinä tapahtuvia asioita; aistimaan kehon tuntemuksia, havaitsemaan ympäristössä kuuluvia ääniä, ja kuuntelemaan ajatuksiamme. Opimme, että kaikki kokemukset tulevat ja menevät.

Mindfulness-jooga 

Mindfulness joogassa teemme yksinkertaisia liikkeitä jotka sopivat kaikille. Tutustumme omaan kehoon ja tutkimme mihin se pystyy ja mitkä ovat sen rajoitteet. Harjoitamme lempeyttä ja oman kehon arvostamista sen rajoittuneisuudesta huolimatta.

Mindfulness auttaa palautumaan työelämän haasteista

Hyvinvointin työpaikoilla on tänä päivänä yhä tärkeämpää. Jo 15 minuutin meditaatio keskellä työpäivää auttaa vähentämään aamupäivällä syntynyttä stressiä. Työkyvyn ylläpito on työnanatajan, mutta myös työntekijän vastuulla.

 

Mindfulnessin vaikutuksista aivoihin ja hermostoomme on tehty lukuisia tieteellisiä tutkimuksia. Keskushermoston lisäksi meditaatio vaikuttaa koko vartaloon ääreishermoston kautta. Samoin hengityksemme hidastuu, ns. ”rest-and-relax” eli parasympaattinen osa hermostostamme aktivoituu ”fight-or-flight” sympaattisen sijasta. Verenkierto nopeutuu, syke laskee, ruuansulatus paranee ja stressihormonit normalisoituvat.

 

Harjoittamalla Mindfulness-meditointia aivojen tunnealueen lataus muuttuu, oppimis- ja muistamiskyky paranee. Mindfulness tietoisuustaidot auttavat keskittymään työssäsi juuri nyt tekeillä olevaan työhön. Luovat ratkaisut, tehtävien hoitaminen sekä tulokset parantuvat kun mielesi on keskittynyt. Mindfulness mahdollistaa uusia oivalluksia, luoden uusia ajatusmalleja, sekä auttaa ihmissuhde-ja vuorovaikutustaidoissa.

Mindfulness voimavaraksi työhösi

 

- Löydä keinoja kiireen tunteesta irti päästämiseen.

- Opi tietoisempaa stressinhallintaa.

- Ota rennompi ja luovempi ote haastaviin tunteisiin ja ajatuksiin.

- Lisää myötätuntoa itseäsi ja muita kohtaan.

- Paranna työssä jaksamista ja siitä palautumista.

Minä Mindfulness-ohjaajana

Olen aloittanut oman meditaatio-polkuni vuonna 2014 ja Mindfulnessin tuominen osaksi arkeani on tapahtunut pienin askelin. Meditaatio tuo elämääni iloa ja tasapainoa; se kannustaa minua jatkamaan ja syventämään omaa harjoittamistani.

Meditoiminen on erittäin henkilökohtaista ja jokaisen oma kokemus on juuri oikeanlainen. Välillä mieli laukkaa, jolloin pysähtyminen tähän hetkeen ja hengittämään on todella haastavaa – juuri silloin hyväksyvä tietoinen läsnäolo on paikallaan.

 

Pyrin ohjatessani luomaan hyväksyvän ja tietoisesti läsnäolevan ilmapiirin, jossa jokainen voi rauhassa löytää paremman yhteyden itseensä ja jokaiseen hetkeen. Yhdessä kokeneen ohjaajan kanssa voit löytää suuremman ymmärryksen äärelle.

Mindfulness: viikonloppukurssit, Mbsr-kurssit, Oman hiljaisuuden päivä, Työyhteisön virkistys & hyvinvointi, jne.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

bottom of page