top of page

Mindfulness​

Mindfulness sana on käännetty suomeksi: hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Se tarkoittaa, että havainnoimme kaikkea tietoisesti tässä hetkessä, hyväksyen, ilman arvostelua. Opimme havaitsemaan mitä kehossamme ja mielessämme tapahtuu juuri tällä hetkellä. Olemme tietoisesti läsnä yrittämättä muuttaa sitä mitä on. Hyväksyminen ei tarkoita passiivista alistumista, vaan sen näkemistä. ​

"Se mikä on, on totta."

Mindfulness-menetelmä koostuu erilaisista meditaatio- ja joogaharjoitteista, joissa huomio kiinnitetään nykyhetkeen hyväksyen kokemus sellaisena kuin se on, ilman arvostelua. Kursseillani tutustutaan Mindfulnesin filosofiaan ja erilaisiin harjoituksiin. Mindfulness-menetelmän avulla voit syventää itsetuntemustasi sekä oppia stressinhallintaa ja rentoutumista.


 

Mindfulness MBSR-menetelmä

 

MBSR eli Mindfulness-Based Stress Reduction on menetelmä joka tähtää stressinhallintaan hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoitteiden avulla. Jon Kabat-Zinn kehitti kurssin Massachusetin yliopistossa 1979 ja halusi tuoda meditaation hyödyt lääketieteen puolelle, jotta kuka tahansa voisi niistä hyötyä. Tavoitteena oli vahvistaa ja lisätä kroonisesti sairaiden rentoutus- ja stressinhallintakykyä.

Lääketieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että MBSR tekniikasta voi saada apua mm. ahdistushäiriöihin, masennukseen, kroonisen kivun kanssa elämiseen ja stressin vähentämiseen. Tänä päivänä MBSR-menetelmää käytetään niin urheiluvalmennuksessa kuin työelämässäkin. Menetelmän juuret ovat buddhalaisessa filosofiassa, mutta sen ympäriltä on poistettu kaikki uskonnollisuus, joten se sopii jokaiselle elämänkatsomuksesta riippumatta.

Ydinohjelma on kahdeksan viikkoa kestävä kurssi (kahdeksan tapaamista). MBSR-menetelmää voi kuka tahansa hyödyntää omassa arkipäivässään. Kurssi tukee omaa harjoittamista ja huomaat miten toimintasi muuttuu vähitellen. Ryhmässä on hyvä opetella arvostavaa kuuntelua ja sanoittamista.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista vuorovaikutuksessa koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus antaa työntekijälle tai työyhteisölle mahdollisuuden tutkia omaa tytötä sekä itseä sen tekijänä. 

​​

Työnohjaustilanteet voivat keskittyä erilaisiin oman työn herättämiin kysymyksiin, tunteisiin ja näistä johtuviin työtapoihin. Työyhteisöissä hyvinvointi ja suorituskyky koetaan usein vastakohtaisina, vaikka itseasiassa kumpaakin tarvitaan, jotta jaksaisimme työelämän muutoksissa. Hyvinvoinnin ja suorituskyvyn avain on oman energian ja resurssien hallinta. Työnohjaus on yhdessä työnohjaajan kanssa sovittua ja suunniteltua tavoitteellista toimintaa.

 

Työnohajusmenetelmä

Työnohjaus on yleensä useamman tapaamiskerran prosessi. Sen aikana pyrimme vaihtoehtojen näkemiseen ja uusiin oivalluksiin niin ammatillisella kuin henkilökohtaisella tasolla. Työnohjausprosessin edetessä tunnistetaan, tutkitaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä ja tunteita, sekä peilataan niitä omiin ja yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin.

 

Työnohjaus keskittyy teemoihin jotka sovitaan yhdessä työnohjattavien kanssa prosessin alussa. Jokainen työnohjauskerta voi myös käsitellä juuri siinä hetkessä nousevia kysymyksiä, vaikka ne olisivat sovittujen teemojen ulkopuolella. Työskentelytapa päätetään ryhmässä tai työnohjattavan kanssa yhdessä, jotta löydämme heti parhaiten sopivat etenemistavat. Prosessin alussa sovitaan myös tarkemmin, miten työnohjausta tullaan arvioimaan. Työnohajusprosessin arvioiminen sen päätteeksi on tärkeä askel, jotta yhteistä työskentelyä ja saavutuksia voidaan peilata alussa asetetuihin tavoitteisiin.

My Approach

Läsnäoloa & Ammatillisia Oivalluksia

Olen ammatiltani näyttelijä, työnohjaaja, sekä Mindfulness-ohjaaja. Taustani on moniammatillinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät luovuus, työyhteisön tuntemus ja hyvinvointi. Kaikkea näitä yhdistää kokemuksellisuus ja ihmisen kohtaaminen.

"Jokainen on oman työnsä asiantuntija! Niin olet sinäkin."

Minua on aina kiehtonut mielen ja kehon liitto. Yhteys joka tuntuu olevan tänä päivänä kadoksissa. Eikä ihme, aivomme vastaanottavat n. 60 000 impulssia päivän aikana. Miten usein ohitammekaan todelliset aistimuksemme, ne pienet ja tärkeät merkit kehossamme tai mielessämme. Näyttelijänä sekä työnohjaajana minulle ovat tärkeitä työkaluja kehonaistimukset ja kehonkieli, kyky olla läsnä tässä hetkessä.

Työohjaustilanteissa huomasin, että toiminnalliset tai kuvalliset menetelmät helpottivat tilanteiden avaamista keskustelun ohessa. Aloinkin ottaa enemmän kaikkien aistien käyttöä mukaan työnohjaukseen. Näin kehittyi Läsnäoloa & Ammatillisia Oivalluksia. Se on kokonaisuus, jossa käytän tietoisuustaitoja (Mindfulness) sekä tutkivaa työotetta työn tarkasteluun.

Läsnäoloa & Ammatillisia Oivalluksia on juuri Sinulle ja työyhteisöllesi sovellettavissa oleva kokonaisuus.Se voi koostua parin tunnin luennosta tai voimme suunnitella työyhteisöllesi yhden päivän tai useamman kerran paketin omine teemoineen. Painopisteet tapaamisissa voivat olla työnohjauksellisia tai työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Läsnäoloa

Työelämässä Mindfulness kehittää keskittymis- ja priorisointikykyä sekä helpottaa stressin tunnetta. Mindfulness mahdollistaa uusia ajatusmalleja ja suhtautumistapoja. Vuorovaikutus taidot ja tunneäly kehittyvät. Energiaa vapautuu luovuuteen ja arjesta iloitsemiseen. Jo 15 minuutin Mindfulness-harjoitus keskellä päivää nollaa aamupäivällä kertyneen stressin.

Ammatillisia oivalluksia

Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, mutta pyörää voi tuunata. Oivallukset syntyvät ajan kanssa, ei kiireisissä palavereissa. Työnohjauksessa kehittyy tutkiva ote työhön; opitaan omista toimintatavoista ja kehitetään niitä tietoisesti edelleen. Itseymmärrys kasvaa ja läsnäolo kehittyy. Kykenet toimimaan paremmin haasteidenkin keskellä.

bottom of page