top of page

Uusia näkökulmia työntekoon

Lähdin työnohjaajakoulutukseen koska olin itse siinä pisteessä, että tunsin jääneeni työssäni henkisesti paikoilleni. Vuosi oli 2009. Näytteleminen tuntui puuduttavalta toistolta ja olin väsynyt pitkän ja rankan harjoitus-ja esityskauden päätteeksi. Olin kyllästynyt kaikkeen, tapaani lähestyä näyttelijän työtä, oma näyttelijä-identiteettini oli hukassa.

 

Tunsin tarvetta oppia ymmärtämään ryhmän toimintaa sekä itseäni ryhmän jäsenenä. Näyttelijän työ on parhaimmillaan tiimityöskentelyä jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja toiminta tähtää yhteiseen päämäärään. Aloitin 2010 työnohjaaja koulutuksen Helsingin Yliopistossa. Se johti moneen oivallukseen toimivan työyhteisön tärkeydestä. Ymmärsin, että oma kokemukseni on siirrettävissä ihan mihin tahansa työyhteisöön. Koulutukseen kuuluva oma työnohjausprosessi oli kokemuksena ainutlaatuinen ja avasi uusia näkökulmia omaan työskentelyyn. Tulin tietoiseksi omasta työidentiteetistäni sekä ryhmän prosesseista.

 

Koulutuksen aikana oivalsin, että loppujen lopuksi työpaikoilla on samankaltaisia ongelmia; olitpa sitten näyttelijä, insinööri tai opettaja. Kysymys on ihmisten välisestä kommunikaatiosta, tunteesta, että voit vaikuttaa, johtamisesta sekä resursseista. Työnohjauksen ja näyttelijäntyön väillä on itseasiassa monia samankaltaisuuksia. Näyttelijän työssä on kysymys kuuntelemisesta sekä reagoimisesta siihen mitä kuulee, samoin työnohjaaja kuulee ja reagoi kuulemaansa. Avoin vuorovaikutus niin teatterin lavalla kuin työnohjauksessakin vaatii luottamusta sekä molemminpuolista kunnioitusta.

Mindfulnessin kautta ymmärsin, että on hedelmällisempää kysyä Mitä nyt? kuin Miksi? Aina emme pysty valitsemaan polkua jota kuljemme, mutta voimme aina valita 

kuinka sen kohtaamme.

 

Minne tahansa menet, siellä olet.

Mitä tahansa päädyt tekemään, päädyt tekemään juuri sitä.

Mitä tahansa ajattelet juuri nyt, juuri se on mielessäsi.

Mitä tahansa sinulle on tapahtunut, se on jo tapahtunut.

Tärkein kysymys kuuluukin, miten aiot suhtautua siihen, toisin sanoen: Mitä nyt?

Tie tasapainoisempaan elämään

Kun sain työkaluja omaan jaksamiseen sekä vahvistusta työidentiteettiini huomasin kaipaavani enemmän ja enemmän yhteyttä itseeni. Kykyä olla läsnä juuri tässä hetkessä, ei menneessä tai tulevassa. Olen kova jännittämään ja huono nukkumaan. Unettommat yöt alkoivat jo häiritä keskittymistä ja työssä jaksamista.

 

Vuonna 2014 hakeuduin Mindfulnessin pariin. Kävin ensin peruskurssin ja jatkoin sitten ohjaajaopintoihin. Mindfulness-mbsr-menetelmän positiiviset vaikutukset tunsin jo muutaman harjoituskerran jälkeen kun keho ja mieli alkoivat taas toimia yhdessä. Tein rentoutumisharjoituksia ennen nukahtamista ja aloin voittamaan pelon mennä nukkumaan. Samoja harjoitteita käytän valmistautuessani esiintymään.

Keskittymis- ja priorisointikykyni ovat kehittyneet Mindfulness-meditaatioharjoitusten avulla, sillä meditoiminen muuttaa aivojen tunnealueen latausta. Koska meditaatio on kokonaisvaltaista, vaikuttaa se niin korvien kuin varpaidenkin väliin ja sitä tuntee itsensä terveemmäksi niin henkisesti kuin fyysisestikin.

 

Kiireisestä kaupunkielämästä kaipaamme usein luontoon rauhoittumaan – aina siihen ei vaan ole aikaa ja mahdollisuuksia. Mindfulnessista onkin tullut minun ”metsäni,” joka on aina saatavilla paikasta riippumatta. Suljen silmät, hengitän sisään ja ulos, keskittye. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on opettanut minut pysähtymään päivän kiireiden keskellä. Olen myötätuntoisempi itseäni ja muita kohtaan. Koen iloa ja arvostan itseäni tässä ja nyt juuri tällaisena kuin olen. Riitän vallan hyvin.

Koulutus

Näyttelijäsoveltamo, Suomen Näyttelijäliitto 2018

Näyttelijäntyön soveltaminen eri toimintaympäristöihin.

 

MBSR-ohjaaja, Center for Mindfulness Finland, 2014 - 2016

 

Työnohjaaja, Helsingin yliopiston kehittämis- ja koulutuskeskus Palmenia (80 op) 2010 - 2012

Lopputyössäni tutkin teatterin tekemisen ja työnohjauksen prosessia; prosessien yhtäläisyyksiä, eroavaisuuksia sekä ryhmädynamiikkaa.

 

Teatteritaiteen maisteri, Teak 2005

Teatterikorkeakoulu 1986 - 1991

bottom of page